Nền tảng thương mại điện tử KebShop (gọi chung là “Nền tảng KebShop”) được vận hành bởi SieuCMS (Siêu CMS). Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với Nền tảng KebShop. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Người dùng đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính Sách”) được thiết kế để giúp người dùng hiểu được cách  thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà người dùng đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về người dùng, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp người dùng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của người dùng. Nếu không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân như mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

KebShop yêu cầu cá nhân, tổ chức khi đăng ký Người dùng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin của mình, bao gồm:
 • Họ và tên, ngày sinh, giới tính
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ liên hệ
 • Số điện thoại
 • Thông tin tài khoản ngân hàng (nếu có)
Đây là các thông tin mà KebShop cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để KebShop liên hệ xác nhận khi Người dùng có nhu cầu cần sự hỗ trợ cũng như tư vấn trên Nền tảng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho Người dùng. Bằng việc sử dụng các dịch vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng KebShop, Người dùng xác nhận và đồng ý rằng chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây người dùng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng như mô tả trong đây. Nếu người dùng không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng như mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nếu KebShop thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các Dịch vụ hoặc Nền tảng, bao gồm giao dịch của người dùng, được xem là người dùng đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính sách bảo mật này. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nền tảng về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin liên hệ cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. Cung cấp dịch vụ cho Người dùng quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của Người dùng cung cấp để:
 1. Cung cấp dịch vụ cho Người dùng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
 2. Đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn các yêu cầu của người dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho người dùng về các vấn đề và dịch vụ bất thường tài khoản hoạt động.
 3. Duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật nào của phần mềm và/ hoặc các bản cập nhật  khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu lúc bảo đảm KebShop hoạt động chia sẻ.
 4. Phân tích và phát triển (bao gồm dữ liệu phân tích, khảo sát, phát triển và/ hoặc thiết lập sản phẩm và dịch vụ đặc biệt), để phân tích cách Người dùng sử dụng Nền tảng, để cải thiện Nền tảng hoặc sản phẩm của chúng tôi.
 5. Các hoạt động vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho Người dùng qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/ hoặc dịch vụ (bao gồm các sản phẩm và/ hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà KebShop có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. KebShop có thể sử dụng các hệ thống liên kết thông tin của Người dùng để gửi các bản tin từ KebShop;
 6. Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 7. Thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sẵn sàng lọc khác (bao  gồm kiểm tra lý lịch), tuân thủ các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hoặc quản lý;
 8. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người dùng;
 9. Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin là 05 năm. Người dùng hoàn toàn có thể từ chối và yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân đã cung cấp, từ chối tiếp nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng nếu thấy không phù hợp bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu qua email, hoặc gọi điện thoại. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng thông tin cá nhân và quyết định của Người dùng, cam kết thực hiện xóa dữ liệu thông tin cá nhân Người dùng khi nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân có liên quan đến đơn hàng, hay dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi thì vẫn được chúng tôi quản lý và lưu hành nội bộ.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm:
 1. Thông báo các thông tin về dịch vụ quảng cáo, các chương trình khuyến mãi… đến khách hàng theo nhu cầu và thói quen của quý khách khi truy cập.
 2. Liên hệ và hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp đặc biệt hoặc các hoạt động phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng.
 3. Phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức các hành vi can thiệp hoặc phá hoại tài khoản của khách hàng.
 4. Thực hiện các yêu cầu của các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 5. Ngoài các trường hợp trên, khi cần trao đổi thông tin khách hàng cho bên thứ ba, KebShop sẽ thông báo trực tiếp với khách hàng và chỉ thực hiện trao đổi thông tin khi có sự đồng thuận từ phía khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

KEBSHOP Địa chỉ: Vinhomes new center, Hàm nghi, Thạch linh, TP.Hà tĩnh, Việt Nam

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình

KebShop không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng cung cấp khi đăng ký ban đầu không chính xác. Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Nền tảng và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị thực hiện việc này. Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba đến chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, KebShop sẽ xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của người dùng: Qua email: [email protected] Qua điện thoại: 0921003333

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Nền tảng KebShop được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Nền tảng KebShop. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự đồng ý của người dùng, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, chúng tôi có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho người dùng được biết về vụ việc. Khi đăng ký Người dùng, Người dùng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu của chúng tôi và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến bảo mật thông tin của người dùng nếu như thông tin cung cấp ban đầu của người dùng là không chính xác.

8. Quản lý thông tin đối với người dùng

 1.  Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Người dùng không sử dụng dịch vụ của KebShop vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của KebShop hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 3. Người dùng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do KebShop cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của chúng tôi trong Quy định này.
 4. Người dùng không được hành động gây mất uy tín của KebShop dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các người dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Nền tảng KebShop.

9. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 1. Chúng tôi cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của KebShop, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho các người dùng.
 2. Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người dùng.  Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến người dùng không thể tham gia giao dịch được thì người dùng thông báo cho KebShop qua hotline 0921003333 hoặc email [email protected], chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.
 3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của người dùng không đến được KebShop, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do KebShop gây ra.