1. Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Với hình thức thanh toán tiền mặt (COD) thì khách hàng sẽ trả tiền trực tiếp cho đơn vị vận chuyển hoặc cho nhân viên KebShop khi nhận hàng.

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản (Thanh toán trả trước)
Nếu chọn hình thức thanh toán chuyển khoản thì Khách hàng chuyển khoản trước giá trị đơn hàng cho KebShop (bao gồm tiền giá trị đơn hàng và phí ship (nếu có)), khách hàng chỉ việc nhận hàng khi nhân viên giao nhận đến giao hàng.