KEBSHOP(sau đây gọi chung là “KebShop”), đơn vị vận hành nền tảng thương mại điện tử KebShop (gọi tắt là “Nền tảng KebShop”) luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của người dùng. Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại của người dùng, chúng tôi khuyến khích đàm phán, hòa giải hoặc thương lượng giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết.

Quy trình khiếu nại thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ vận chuyển trên Nền tảng KebShop qua các cách sau:
Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng:
KEBSHOP
– Gọi điện đến hotline: 0921003333
– Gửi khiếu nại đến địa chỉ: [email protected]

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của KebShop sẽ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc từ ngày KebShop nhận được khiếu nại.
Theo đó, KebShop sẽ tiến hành yêu cầu người khiếu nại cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm (nếu có) để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.
Bước 3: Bộ phận chăm sóc khách hàng của KebShop sẽ thông báo kết quả giải quyết cuối cùng đến người khiếu nại/các bên tranh chấp.
KebShop tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. KebShop sẵn sàng cung cấp thông tin liên quan nếu được yêu cầu và việc cung cấp thông tin được xác định là cần thiết để hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại. Đồng thời, người khiếu nại cũng cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến tranh chấp. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh của bất kỳ bên nào thì bên đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Trường hợp KebShop và các bên đã nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh giữa KebShop với khách hàng, thì một trong các bên có thể đưa vụ việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.